Societat

Notícies

Institucional

L'IIS La Fe estrena el Portal de Recerca per a visibilitzar l'activitat dels grups de recerca

El portal, que aglutina la producció científica i les mètriques de les 8 àrees de recerca de l'IIS La Fe, cerca potenciar la visibilitat dels investigadors i investigadores i els seus resultats

El Portal de Recerca s'ha posat en marxa coincidint amb el redisseny de la web corporativa de l'IIS La Fe, amb una aparença i funcionalitats actuals i més atractives

L’IIS La Fe, en col·laboració amb l'empresa SEMICROL, ha posat en marxa el Portal d'Investigació que recull la informació detallada dels investigadors i investigadores que treballen en els 55 grups d'investigació del centre.

El portal aglutina la producció científica i les mètriques de les 8 àrees d'investigació de l'institut de forma organitzada, detallada i actualitzada al costat de la dels investigadors i investigadores i les seues publicacions científiques, projectes, patents, tesis i esdeveniments en els quals participen.

Aquesta nova eina busca potenciar la visibilitat dels investigadors i els seus resultats d'investigació, per la qual cosa s'ha dissenyat amb una estructura organitzada, visual i més accessible per a la seua consulta.

L'apartat dedicat als grups d'investigació conté informació sobre el personal de cada grup, línies d'investigació, mètriques de projectes, tesis, paleses tesis i esdeveniments. Així mateix, recopila informació gràfica de l'evolució de les publicacions per quartils, factor d'impacte i cites de cada grup durant els últims cinc anys.

A més, el portal té un mapa interactiu i detallat de les col·laboracions nacionals i internacionals dels diferents grups d'investigació i de cadascun dels investigadors.

Els registres del nou portal de la investigació es nodreixen de les bases de dades de Fundanet i les fonts bibliogràfiques Pubmed i WOS. Una eina que explota les dades de R+D+i de l'Institut i que ofereix informació de gran valor, millorant la visibilitat de la producció científica dels investigadors a nivell nacional i internacional.

El principal objectiu és ser un punt de consulta d'informació per a l'entorn biosanitari i per a empreses, organismes i altres col·laboradors que vulguen buscar o establir línies d'investigació, investigadors i grups d'investigació.

El Portal d'Investigació s'estrena coincidint amb el redissenye de la web corporativa del *IIS La Fe, amb una aparença i funcionalitats actuals i més atractives.

Aquesta nova eina busca potenciar la visibilitat dels investigadors i els seus resultats d'investigació amb una estructura organitzada, visual i accessible