Societat

Notícies

Investigació

L’IIS La Fe valida la biòpsia de sang com a alternativa al diagnòstic invasiu tradicional en pacients amb càncer infantil

Noves troballes recolzen l'ús de la biòpsia líquida i un model bioinformàtic d'estratificació com a mètode alternatiu i menys invasiu que la biòpsia de tumor

Una investigació liderada pel doctor Jaime Font de Mora del Grup d'Investigació Clínica i Traslacional en Càncer de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) ha demostrat que l'ADN tumoral circulant de biòpsia líquida conté tota la informació epigenètica i genètica dels neuroblastomes d'alt risc. L'estudi revela que existeix una estratificació epigenètica d'aquests tumors i que hi ha un esdeveniment comú en tots ells, la hipermetilación del gen RASSF1A, apuntant al fet que aquest canvi epigenètic pot ser l'inductor causant de les subsegüent alteracions genètiques i epigenètiques.

A més, l'estudi identifica dues dianes amb farmacologia coneguda, específiques dels neuroblastomes amb 11q delecionado, relacionades amb immunosupressió. Tot això s'ha aconseguit estudiar a partir de tan sols 10 ng d'ADN, l'equivalent a 800-1600 cèl·lules tumorals. Encara que els autors de l'estudi confirmen que podrien haver usat menor quantitat d'ADN, van preferir limitar-ho a aquesta quantitat per a no perdre la visió de tota l'heterogeneïtat del tumor. En el cas d'aquests tumors pediàtrics, la quantitat importa, ja que existeixen regulacions ètiques sobre quanta sang es pot extraure a un bebé o infant.

L'estudi Liquidhope

El sistema analitza una xicoteta mostra de l'ADN tumoral obtingut a partir de biòpsia líquida de pacients pediàtrics de neuroblastoma d'alt risc que ha servit com a punt de partida per al desenvolupament d'un model bioinformàtic basat en les diferències de metilació de gens. Aquest model d'estratificació va ser desenvolupat en la cohort de pacients Liquidhope, que dona nom a aquest projecte. Quan es van comparar els resultats amb dues cohorts on l'ADN tumoral procedia del propi tumor, es va observar que, independentment de les diferents fonts biològiques i metodologies emprades, la biòpsia líquida és una eina excepcional que representa fidelment la signatura epigenètica del tumor, que funciona com un marcador de la malaltia i prediu la seua evolució.

En aqueix sentit, "aquest estudi podria utilitzar-se com a mètode alternatiu de diagnòstic en aquells casos en els quals la biòpsia de tumor ha sigut infructuosa o tècnicament no avaluable, suposant amb això un gran benefici per als pacients", destaca la doctora Eva María Trinidad, coautora de la publicació. A més, "permet la presa de mostres consecutives i el seguiment del tumor al llarg dels tractaments, millorant la seua qualitat de vida", afig. D'aquesta manera, el personal mèdic podria detectar de manera primerenca els tumors i monitorar la seua evolució, la qual cosa permetria, al seu torn, triar tractaments alternatius i personalitzats per a xiquets amb neuroblastomes d'alt risc.

L'article també revela el diferent origen epigenètic dels dos principals subtipus de neuroblastomes d'alt risc, MYCN amplificat i 11q delecionat. A més, ha permés la identificació de dues potencials dianes terapèutiques, CSF1R i CCR7, amb farmacologia coneguda, que, després d'una pròxima validació, podrien ajudar a millorar l'eficàcia dels tractaments actuals, facilitant la reactivació del sistema immune.

El projecte Liquidhope, que va iniciar en 2019, ha sigut desenvolupat en el laboratori de Biologia Cel·lular i Molecular, dirigit pel doctor Jaime Font de Mora, i ha comptat amb l'estreta col·laboració de la Unitat de Pediatria Oncològica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica-Centre de Regulació Genòmica (CNAG-CRG).

Sobre el neuroblastoma

El neuroblastoma és el tumor sòlid extracranial més freqüent en lactants i xiquets, i l'alt risc s'associa amb la recaiguda i la mort. És poc freqüent, però cada any a Europa es diagnostiquen uns 35.000 casos nous de xiquets i adolescents. 1 de cada 300 nounats desenvoluparà un càncer abans d'aconseguir els 20 anys. A Espanya, es diagnostiquen al voltant de 1.000 casos per any.

Amb una mitjana d'edat al diagnòstic de 16 mesos i més del 95% dels casos diagnosticats abans dels 7 anys, el neuroblastoma representa d'un 8 a un 10% de tots els casos de càncer pediàtric i es caracteritza per la seua gran heterogeneïtat biològica, clínica i de supervivència. A més, suposa l'11% de totes les morts relacionades amb tumors en edat infantil.

Suport i finançament

Per a la consecució d'aquest projecte s'ha comptat amb diverses fonts de finançament, com són TRANSCAN-2 consortium LIQUIDHOPE by Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el Ministeri de Ciència i Innovació i l'organització sense ànim de lucre Sumem moltes mans pels xiquets malalts.

Referència: Eva María Trinidad, Enrique Vidal, Esther Coronado, Anna Esteve-Codina, Victoria Castel, Adela Cañete, Marta Gut, Simon Heath, Jaime Font de Mora, Liquidhope: methylome and genomic profiling from very limited quantities of plasma-derived DNA, Briefings in Bioinformatics, Volume 24, Issue 1, January 2023, bbac575, https://doi.org/10.1093/bib/bbac575