Societat

Notícies

Institucional

Biobanco La Fe compleix 10 anys amb més de 30.000 mostres aportades i referències en 170 articles

Biobanco La Fe es va posar en marxa en 2010 i va ser autoritzat per la Conselleria de Sanitat en 2013

El 13 de maig marca el desé aniversari de Biobanco La Fe com biobanco autoritzat per la Conselleria de Sanitat. En aquest període, Biobanco La Fe ha aportat més de 30.000 mostres en projectes d'investigació i ha sigut referenciat en 170 articles. Cada any, aquest biobanco atén una mostra de 6.000 donants, generant un estoc de més de 200.000 mostres anuals.

Més de 10 anys d'activitat

Des de la seua posada en marxa en 2010 i la seua autorització en 2013, Biobanco La Fe s'ha consolidat com un servei autoritzat i amb plena legitimitat en les funcions que ha exercit fins hui. El trasllat en 2014 al nou Hospital Universitari i Politècnic La Fe va suposar un canvi en el seu model estructural que va ser crucial per al seu posicionament nacional i internacional. Va permetre augmentar el número i tipologia de col·leccions de mostres biològiques, optimitzar la logística i comptar amb equipament d'avantguarda que va permetre l'automatització de processos. Al mateix temps, la plataforma de Biobanco s'acostava al pacient i a les necessitats de la comunitat científica i clínica, afermant el seu paper com a catalitzador de la investigació traslacional.

La certificació i successives renovacions de tot el sistema de qualitat del biobanc ha dotat a la unitat d'un esquema de confiança quant a la qualitat de les mostres i procediments. A més, el nou concepte de Plataforma Nacional de Biobancos i Biomodelos de l'Institut de Salut Carles III, de la qual forma part des de 2010, ha ampliat el seu camp d'actuació als organoides i models animals, una oportunitat que ha permés diversificar les seues línies estratègiques i reinterpretar el concepte de biobanc tradicional.

Entre les seues fites destacables des dels seus inicis, es troben, entre altres, la creació, posada en marxa i funcionament del Comité d'Ètica Extern de Biobancs i Col·leccions d'Investigació (CEBCI) i la seua instauració com el primer banc de cervells de la Comunitat Valenciana en 2018. A més, també ha dissenyat i instaurat una plataforma de formació per a residents, tècnics, professorat, etc., que aconsegueix les 2.500 hores anuals impartides.

Present i futur

Respecte a les necessitats a les quals encara ha de donar resposta, el doctor José Vicente Cervera, director científic de Biobanco La Fe, apunta que són principalment tres: "Dissenyar i implementar un biobanc de dades o 'Biobanc 2.0, acostar-nos a la societat des de la perspectiva cultural i afrontar noves necessitats científiques oferides pels biomodels".

També ho serà afegir valor a les mostres amb la recollida d'informació complementària. En aqueix sentit, el doctor Cervera aclareix que "la mostra per si mateixa és incompleta, no té un valor explotable. Necessita informació addicional, bé siga clínica a través de dades associades a us diferents tractaments i episodis assistencials d'un pacient, bé siga informació genòmica obtinguda de l'anàlisi posterior de la mostra que permetrà una caracterització més profunda i funcional". En definitiva, "la mostra biològica és el mitjà que permet, a través d'anàlisis específiques i dirigides, obtindre informació complementària per a prendre decisions d'abast traslacional", afig Raquel Amigo, coordinadora del biobanc.

La tendència de disposar de dades genòmiques a gran escala i la seua explotació permetrà anàlisis més profundes fent ús de la Intel·ligència Artificial i anàlisi de Big Data. Un dels projectes més rellevants que està duent a terme el Biobanco La Fe és la integració i associació de doneu-vos genòmics a les mostres conservades en el biobanc, així com la història clínica del pacient amb la finalitat d'avançar en la medicina de precisió.

Un assoliment que no seria possible "sense la confiança dels donants i el seu compromís amb la ciència i la investigació, el suport incondicional de les Associacions de Pacients i l'equip tècnic que forma part de Biobanco", assegura la direcció de la unitat.

Sobre Biobanco La Fe

El Biobanco La Fe, com a Plataforma Centralitzada de Serveis de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Institut d'Investigació Sanitària La Fe) de València es va crear amb la filosofia d'establir nexes d'unió entre donants, clínics i investigadors a fi de potenciar i assegurar una investigació de qualitat, entesa com aquella que es desenvolupa amb respecte als drets dels donants i sota unes determinades garanties tècniques i organitzatives.

Els biobancs s'autoritzen atenent el Reial decret 716/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancos amb finalitats d'investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per a investigació biomèdica. La competència per a autoritzar biobancss correspon a la Conselleria de Sanitat.