Societat

Notícies

L'IIS La Fe i el CIBEREHD lideren un estudi multicèntric que revela com el temps en llista d'espera afecta a l'impacte de la fragilitat en candidats a trasplantament hepàtic

Els investigadors i investigadores d'aquest estudi recomanen als equips de trasplantament hepàtic considerar la fragilitat física com un signe vital més, per la seua capacitat de predir complicacions i estada hospitalària posttrasplantament

La fragilitat física és una condició prevalent en els pacients amb cirrosis i constitueix la manifestació clínica de l'atròfia muscular, la malnutrició i la deterioració funcional. Un nou estudi publicat en la revista JHEP Reports de l'editorial Elsevier i en el qual ha participat l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), al costat d'altres 4 centres espanyols (la majoria d'ells pertanyents al CIBEREHD), ha demostrat que, en un context de trasplantament hepàtic amb temps d'espera curts, la fragilitat no impacta en la mortalitat pretrasplantament ni en el risc d'eixida de llista per estar massa malalt per al trasplantament. Per contra, la fragilitat sí que impacta en la utilització de recursos sanitaris posttrasplantament.

"Dades sòlides basades en estudis nord-americans associen la fragilitat física amb resultats adversos tant abans com després del trasplantament hepàtic, però fins hui, l'evidència en contextos *trasplantadores fora dels Estats Units era escassa", explica la doctora Marina Berenguer, catedràtica de la Universitat de València i investigadora líder del grup d’HepatologIa, Cirurgia HepatobiliopancreÀtica i Trasplantaments de l’IIS La Fe i del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD).

Per part seua, la doctora Lorena Puchades, primera autora de l'estudi i també líder d'aquest, explica que el propòsit fonamental aquest estudi era validar externament l'Índex Hepàtic de Fragilitat, un índex continue basat en tres senzilles proves físiques: la força d'agarre mesura amb un dinamòmetre, el temps que tarda un pacient a alçar-se i asseure's cinc vegades d'una cadira i l'equilibri.

Metodologia

Els investigadors van reclutar a pacients ambulatoris amb cirrosis, inclosos en llista d'espera de trasplantament hepàtic, en cinc hospitals espanyols entre 2018 i 2020. Dels 212 pacients inclosos en l'estudi, el 21% va ser catalogat com a fràgils, segons els punts de tall prèviament establits en l'Índex Hepàtic de Fragilitat.

Encara que els resultats obtinguts no van permetre validar la utilitat d'aquest índex per a predir resultats desfavorables previs al trasplantament hepàtic, probablement a causa del curt període en llista d'espera (només 78 dies) i a la baixa taxa de morts i eixides de llista per malaltia (a penes 5 pacients) en comparació amb els estudis estatunidencs, sí que es va observar una diferència significativa amb els candidats a trasplantament "no fràgils". En aquest sentit, els pacients "fràgils" van presentar estades hospitalàries significativament més llargues (9 vs 13 dies) i taxes de complicacions en el primer mes posttrasplantament, significativament més elevades (55% vs 100%).

Els autors destaquen que aquest estudi estableix les bases per a investigacions futures que avaluen els beneficis d'estratègies enfocades a la preparació i rehabilitació en contextos de trasplantament hepàtic amb temps d'espera curts.

Referència de l’Article:
WAITING TIME DICTATES IMPACT OF FRAILTY: A SPANISH MULTICENTRE PROSPECTIVE STUDY. Puchades, L., Herreras, J., Ibañez, A., Reyes, E., Crespo, G., Rodríguez-Perálvarez, M., Cortés, L., Serrano, T., Fernández-Yunquera, A., Montalvá, E., Berenguer, M.
JHEP Reports. 2023 Jul 11. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2023.100840

Els autors destaquen que aquest estudi estableix les bases per a investigacions futures que avaluen els beneficis d'estratègies enfocades a la preparació i rehabilitació en contextos de trasplantament hepàtic amb temps d'espera curts