Àrees de recerca

L’IIS La Fe realitza la seua tasca a través de grups de recerca i unitats mixtes que desenvolupen la seua activitat a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i en les entitats consorciades: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Consell Superior d'Investigacions Científiques i Fundació IVI, desenvolupant programes d'investigació amb el suport econòmic d'institucions públiques (Projectes de l'Institut de Salut Carlos III - Fons d'investigació Sanitària, Pla Nacional d'i + d + i, Projectes Autonòmics i Projectes Europeus i Internacionals) i d'entitats privades.

SABER MÉS