Direcció Científica i Direcció Gerent

Direcció Científica

El doctor Máximo Vento Torres és el director científic de l'IIS La Fe.

Direcció Gerent de l'IIS LA FE

El director gerent de l'IIS La Fe és el doctor Javier S. Burgos Muñoz.