Plataformes Científicotecnològiques

Les Unitats Científico-Tecnològiques de Suport a la Recerca són infraestructures i equipaments d'última generació que donen suport a la investigació biomèdica desenvolupada per l’IIS La Fe. S'agrupen en plataformes i han estat desenvolupades amb el suport de l'Institut de Salut Carlos III. Els Serveis Científico-Tecnològics sorgeixen com a resposta a la necessitat dels investigadors de dotar-se de mitjans instrumentals avançats que, per la seva complexitat i cost de funcionament, requereixen d'una gestió centralitzada. La prestació de serveis s'ofereix tant a clients interns (investigadors i facultatius de l'Hospital i IIS La Fe), com a clients externs (altres centres hospitalaris, centres de recerca i empreses del sector).

Saber més