Oncologia i Hematologia

L'objectiu principal de l'Àrea d'Investigació en Oncologia i Hematologia de l'IIS La Fe és el foment d'una investigació d'excel·lència en les diferents malalties neoplàsiques i hematològiques, així com la translació dels avanços en el diagnòstic i el tractament a la pràctica clínica.

Dr. Miguel Ángel Sanz Alonso

Coordinació:

Dr. Miguel Ángel Sanz Alonso

sanz_mig(ELIMINAR)@gva.es