Infecciò, Inflamaciò i Cronicitat

El principal objectiu de l'àrea és desenvolupar investigació bàsica, epidemiològica i clínica en el camp de les diferents malalties de major prevalença i de la cronicitat, per a millorar el diagnòstic, les taxes de supervivència, el maneig terapèutic i la qualitat de vida dels pacients. Per a això, s'intenta aprofundir en el coneixement dels mecanismes moleculars, bioquímics i cel·lulars implicats en l'etiopatogènia de les malalties, així com la qualitat de vida i la seguretat clínica dels pacients.

Dr. Juan Francisco Merino Torres

Coordinació:

Dr. Juan Francisco Merino Torres

merino_jfr(ELIMINAR)@gva.es