Societat

Llegat solidari

Un llegat solidari és la millor manera d'estendre el teu compromís amb les pròximes generacions i contribuir a millorar la salut de la societat en general. Es plasma per escrit en el testament.

Sense perjudicar els drets dels hereus, pots contribuir a un món millor.

El testador, en el testament, a més de nomenar a la persona o persones que reben la generalitat dels béns i drets, també pot deixar béns o drets determinats a una persona, física o jurídica.

Pot ser un ben (un immoble o joies, per exemple), un dret (una prestació...) i fins i tot béns que no es troben en el patrimoni del testador. En aquest cas, els hereus han d'adquirir el bé per a la persona que rep el llegat amb el patrimoni de l'herència (per exemple, "que amb càrrec al compte bancari X es compre una motocicleta a x persona").

Ara bé, els llegats no poden perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos.