Societat

Notícies

Investigació

La investigació infermera tanca 2022 amb la publicació de 65 treballs

La Memòria Anual sobre Investigació Infermera avalua el Pla Estratègic d'Investigació plantejat per al període 2022-2026

En 2022, la professió infermera va continuar duent a terme treballs de recerca i va compaginar aquesta activitat amb la labor assistencial, gestora i formativa dels i les professionals. Així ho recull la Memòria Anual sobre Investigació Infermera, elaborada pel Departament de Salut València-La Fe.

El document posa el focus en la investigació infermera i com les seues contribucions com a membres de grups d'investigació interdisciplinàris poden influir i donar forma a la professió, generar nous coneixements i millorar la pràctica clínica i les cures.

La investigació infermera en xifres

En aquest exercici s'ha aconseguit la publicació de 65 treballs de recerca infermera, dels quals 30 s'inclouen en el primer quartil i 13 en el primer decil. En aquest període, les investigadores infermeres han realitzat 49 comunicacions en congressos nacionals, 5 en congressos internacionals i han rebut 10 premis i reconeixements.

En matèria de publicacions, aquelles obres amb infermeres com a primer autor o de correspondència ascendeixen a 32, mentre que els projectes actius amb infermeres sumen un total de 23. Quant als assajos clínics o estudis observacionals actius, els estudis realitzats amb infermeres UICAB i infermeres de l'Hospital Universitari i Politècnic de la Fe suposen més del 60% dels realitzats durant aquest període (813 de 1253).

En l'actualitat, hi ha un total de 23 infermeres incorporades en els diferents grups d'investigació interdisciplinàries de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe). No obstant això, cal assenyalar que els indicadors disponibles no representen fidelment la realitat, ja que la categoria professional de molts investigadors i investigadores infermeres queda englobada en la categoria 'investigador', una tasca pendent per al pròxim exercici.

Investigació centrada en les persones

Per a crear una cultura investigadora en les infermeres del Departament de Salut València-La Fe, durant 2022 s'ha impulsat l'accés a recursos d'investigació i s'han posat en marxa diferents cursos teoricopràctics, com els cursos d'Investigació infermera: de la teoria a la pràctica i Investigació infermera per a residents, amb 100 inscrits cadascun.

D'aquesta manera, s'ha facilitat la formació i l'aprenentatge orientat a la millora contínua, i a la qualitat i excel·lència en la investigació i innovació en la pràctica clínica i les cures. En aquesta mateixa línia, s'ha fomentat la investigació traslacional en equips interdisciplinaris, alineant la investigació liderada per infermeres amb les necessitats de les persones perquè els avanços en les cures reflectisquen les prioritats d'investigació dels pacients, cuidadors, usuaris del sistema sanitari, la societat i la professió infermera.

Aquests esforços han sigut reconeguts mitjançant el premi al pòster més divulgatiu, seleccionat per les associacions de pacients i el reconeixement a la investigació infermera de Consell d'Infermeria de Comunitat Valenciana (CECOVA) en el I PhD Day IIS La Fe, així com la creació d'un premi a la comunicació amb major transferència a la pràctica clínica i les cures atorgat per un comité de participació ciutadana en la XVI Jornada d'Activitat Científica Infermera i VII Jornada d'Innovació i Evidència en Cures del Departament de Salut València-La Fe.

Aliances amb altres institucions i compromís institucional

Durant l'any 2022, s'ha establit una col·laboració directa entre l'Hospital La Fe i el IIS La Fe. Així, el Departament de Salut València-La Fe, els centres de salut que integren la xarxa d'Atenció Primària, l'Hospital La Fe i el IIS La Fe, aposten per un Pla Estratègic d'Investigació per a afavorir i impulsar la consecució de nous enfocaments i estratègies per a millorar la investigació infermera i la salut de la població.