Innovaciò en Diagnòstic y Terapia

L'objectiu de l'Àrea d'Innovació en Diagnòstic i Teràpia de l’IIS La Fe és descobrir noves formes de materialitzar l'avanç del coneixement de la malaltia en aplicacions i noves teràpies, mitjançant la investigació dels mecanismes genètics i moleculars, la fisiologia i la clínica de les patologies.

Dr. José María Millán Salvador

Coordinació:

Dr. José María Millán Salvador

millan_jos(ELIMINAR)@gva.es