Imatge i Tecnologies aplicades a la Salut

L'objectiu prioritari de l'àrea és el desenvolupament metodologies i eines de suport a la investigació i a la presa de decisions clíniques per a millorar i ampliar les prestacions oferides d'acord amb les directrius de la política científica institucional, així com el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques de la Biomecànica en la valoració de l'estat de salut de les persones, en la valoració funcional i del procés de recuperació en rehabilitació.

Dr. Bernardo Valdivieso Martinez

Coordinació:

Dr. Bernardo Valdivieso Martinez

valdivieso_ber(ELIMINAR)@gva.es